By Tuyến Hữu

Tháng Chín 1, 2020

Dynamic Marketing

Tiếp thị động theo hành vi là gì?

“Tiếp thị động theo hành vi là sự hiểu biết về hành vi, suy nghĩ của khách hàng khi họ sử dụng mạng xã hội. Từ đó tạo ra trải nghiệm khách hàng được cá nhân hoá”

Dynamic marketing giúp bạn dự đoán được hành vi của khách hàng. Từ đó phát triển chiến lược marketing “lấy khách hàng làm trung tâm”, sau đó cá nhân hoá trải nghiệm của khách hàng dựa vào hành động của họ.

Theo các báo cáo và update gần đây của google, thì Content & SEO không còn là số 1 nữa. Mà thay vào đó là khả năng sử dụng, trải nghiệm cá nhân hoá cũng như sự hài lòng của khách hàng.

Cách duy nhất để giúp bạn thành công trong marketing số ngày nay là lấy khách hàng làm trung tâm, cá nhân hoá trải nghiệm. Và tiếp thị động theo hành vi được hiểu theo đúng nghĩa của nó là “xuất hiện đúng nơi, hiển thị đúng chỗ, bán hàng đúng thời điểm”

Đó là… khách hàng của bạn sẽ nhận được nội dung phù hợp trên nền tảng mạng xã hội họ yêu thích, vào đúng thời điểm thích hợp nhất và truyền tải thông điệp đó theo cách mà họ muốn

Tiếp thị động theo hành vi
Tiếp thị động theo hành vi

Ứng dụng tiếp thị động theo hành vi vào kế hoạch marketing của bạn

Hi,

Tôi là LÊ HỮU TUYẾN

Trong vòng 6 năm qua tôi đã giúp hơn 5000 cá nhân & những người đang bắt đầu kinh doanh, phát triển và mở rộng nhiều nguồn thu nhập trên internet nhờ những kiến thức thực chiến về đầu tư tài chính, marketing & bán hàng.

Kết nối với tôi qua mạng xã hội:

Hi,

Tôi là LÊ HỮU TUYẾN

Trong vòng 6 năm qua tôi đã giúp hơn 5000 cá nhân & những người đang bắt đầu kinh doanh, phát triển và mở rộng nhiều nguồn thu nhập trên internet nhờ những kiến thức thực chiến về đầu tư tài chính, marketing & bán hàng.

Kết nối với tôi qua mạng xã hội:

__CONFIG_group_edit__{}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"e6974":"Bunker","37c8e":"Deep Cove","6d2d0":"Link Water"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__

Hi,

Tôi là LÊ HỮU TUYẾN

Trong vòng 6 năm qua tôi đã giúp hơn 5000 cá nhân & những người đang bắt đầu kinh doanh, phát triển và mở rộng nhiều nguồn thu nhập trên internet nhờ những kiến thức thực chiến về đầu tư tài chính, marketing & bán hàng.

Kết nối với tôi qua mạng xã hội:

>