Tháng Bảy 27, 2020

TRUST là quy trình bán hàng đỉnh cao nhất mọi thời đại. Nếu mọi người thích bạn, họ sẽ lắng nghe bạn. Nhưng nếu họ TIN bạn, họ sẽ làm ăn với bạn

Đọc thêm...

Tháng Bảy 23, 2020

Không phải quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền trong túi mà điều quan trọng là bạn giữ lại được bao nhiêu tiền

Đọc thêm...

Tháng Bảy 17, 2020

Khi bạn hiểu Tài sản & Tiêu sản là gì? Bạn sẽ trả lời được câu hỏi: Người giàu càng ngày càng giàu lên, còn người nghèo thì càng nghèo đi?

Đọc thêm...

Tháng Bảy 12, 2020

Đòn bẩy là công cụ, là phương tiện để giúp cho bạn đạt được mục tiêu của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng. Giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn với công sức ít hơn.

Đọc thêm...

Tháng Bảy 5, 2020

Lincoln là Tổng thống đầu tiên bị ám sát trong nhiệm kỳ của mình. Nhưng những gì mà ông đã làm có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ thế giới.

Đọc thêm...